PUBLIKÁCIÓK, DOKUMENTÁCIÓK: "Kollégium, közösség, életforma" - a pécsi egyetemi kollégium pályázat mûleírása - Jövõ mérnöke - 1976, VI. 19., "Körkérdés építészekhez" - kézirat - Mozgó Világ - 1979, "Szombathelyi Képtár" - dokumentáció - Bercsényi 28-30 - 1980/2, "Keszthely '81" - dokumentáció - Bercsényi 28-30 - 1980/82, Recenzió: "Kenedi János: Tiéd az ország magadnak építed …" c. könyvérõl - Magyar Füzetek Könyvei 3. - Párizs - 1981, Budapest 1979 szamizdat recenzió - BESZÉLÕ 4. - 1982, "Építészeti tendenciák Magyarországon 1968-1981" - kiállítási katalógus 1981, "Milyen ne legyen a Hrabal-darab színpadképe?" - A gyõri Hrabal elõadásról beszélgetnek a szerzõk - Mozgó Világ 1982. július, "Keszthely tervpályázat" - Bercsényi 28-30 1980-82., "Keszthely '81" - Artpool Letter - 1983/6, "Kiss Áron utcai családi ház" - Artpool Letter 1983/6, "Szeretném, ha odaszögeznének a rajzasztalhoz... " - Nagy Bálinttal beszélget Petri György - Beszélõ 1991/33, "Ági Clark, Nagy Bálint: Felhõkarcolók közt, otthonosan" - Lakáskultúra 1993/2. április, "Nagy Bálint: Fleurovics és Borderovszkij" - kiállításmegnyitó - Beszélõ 1993. július 31., "A budapesti Margitsziget középkori domonkos apácakolostor együttesének és környezetének építészeti kialakítására kiírt tervpályázat pályamûvei 1994" - Budapest Fõváros Fõpolgármesteri Hivatal Települési Értékvédelmi Ügyosztály - 1995, "Nemzeti Színház tervpályázat - Budapest, 1997" - Magyar Építészet Könyvek, "A pillangóeffektus elmaradt" - Janáky István lepkeházáról - Beszélõ 2000/1, "Egy francia Pesten" - Georges Maurios Fõ utcai épületérõl - Beszélõ 2000/2, "Hollókõ Párizsban" - Koris János pavilonjáról - Beszélõ 2000/3, "Mindent kicsit fel kellett találni" /M.J./ - Mónus János, Szõke Zsuzsa és Nagy Sándor Rómaifürdõn megépült átriumházáról - Beszélõ 2000/4, "Patak parti iskola" - Turányi Gábor és Földes László visegrádi épületérõl - Beszélõ 2000/5, "Lehetett volna zarándokhely" - Bán Ferenc varjúlapsi templomáról - Beszélõ 2000/6, "A semmi építészete" - Bachman Gábor a Velencei Biennálén - kézirat, "Az építész hídja" - Rosta S. Csaba MADI mûve - Beszélõ 2000/9-10, "Fontos épületek egy különös helyen" - Cságoly Ferenc és Keller Ferenc mûvei az Aquincumi gázgyár parkban - Beszélõ 2000/11, "Az mi?" - Lázár Antal és Reimholz Péter mûve a Hungária körúton - Beszélõ 2000/12


TANULMÁNYOK: "Szövetszerkezetes illetve nem tektonikus építési mód" - kézirat /YMÉMF/ - 1975-76, "II. Tizenötéves lakásépítési terv, lakásfejezet" - Miskolc - VÁTI, Regionális iroda - 1978, "Székesfehérvár középfokú körzet területfejlesztési koncepció, lakásfejezet" - VÁTI, Regionális iroda - 1978, "Országos Területrendezési Terv, lakásfejezet" - VÁTI, Regionális iroda - 1978-79, "Magánerõs lakásépítés" - tanulmány - VÁTI figyelõ - 1981. 1+2 szám, "Lakni pedig kell!" - a magyarországi lakásépítésrõl - kézirat - 1987, Új látvány, avagy minden társadalom építészete olyan, mint amilyet megérdemel!" - a magyarországi építészetrõl - kézirat - 1987, "Egy nagypolgár lakása" - kézirat - 2000
PUBLIKÁCIÓK:


Nagy Bálint

Vadas József: Az IPARTERV kiállításról - ÉLET ÉS IRODALOM - 1976.; Nagy Bálint: Szövetszerkezetes illetve nem tektonikus építési mód - /YMÉMF szakdolgozat/ - 1976.; Kollégium, közösség, életforma - a pécsi Egyetemi Kollégium pályázat mûleírása - A JÖVÕ MÉRNÖKE - 1976.; Kollégium, közösség, életforma - A pécsi Egyetemi kollégium pályázat - BERCSÉNYI 28-30 - 1976.; Somogyi György: Mûvek a múzeumban - a szombathelyi képtár pályázatáról - MÛVÉSZET -1978/11.; Harsányi Tibor: Nem drágább! Jobb! - a Borbála utcai családi házról - LAKÁSKULTÚRA - 1979/6.; Ungár Péter: Borbála utcai családi ház, Budapest - MAGYAR ÉPÍTÕMÛVÉSZET - 1980/1.; Zalaegerszeg mintalakótelep pályázat - 1979. - a pályamû bemutatása - BERCSÉNYI 28-30 - 1980/1.; Szombathelyi Képtár - 1977. - a pályamû bemutatása - BERCSÉNYI 28-30 -1980/2.; Nagy Bálint: Magánerõs lakásépítés - VÁTI FIGYELÕ -1981.; "Keszthely '81" - a pályamû bemutatása - BERCSÉNYI 28-30 - 1980/82.; Nagy Bálint: Olyan nincs, hogy valami nincs! - Recenzió: Kenedi János: Tiéd az ország, magadnak építed címû könyvérõl - BESZÉLÕ 4. - 1982.; Keszthely 81' - miniposzter melléklet - ARTPOOL LETTER -1983/4.; Beke László: Milyen ne legyen a Hrabal-darab színpadképe? - kerekasztal beszélgetés Bachman Gábor, Erdély Miklós, Haraszty István, Nagy Bálint, Pauer Gyula, Rajk László, Szegõ György, r.: Szikora János részvételével - MOZGÓ VILÁG -1982.; Vita egy építészeti magánpályázatról - Fiatal Építészek stúdiója - ARTPOOL LETTER -1983/6.; Miklóssy Endre: Bizonytalan helyzetkép - ARTPOOL LETTER -1984/9.; "Atelier de creation" - L'ARCHITECTURE D'AUJOURDUI -1984.; Miklóssy Endre: Bizonytalan helyzetkép - "PLUSZ stúdió" mûteremház, Károlyi Mihály Emlék alapítvány, Vence, Franciaország - MAGYAR ÉPÍTÕMÛVÉSZET -1985/4.; Egy magánpályázat tanulságai /szerk.: Ferkai András/ - /A Kis Áron utcai családi házról/ - MAGYAR ÉPÍTÕMÛVÉSZET -1986/4.; György Péter: A ház /mûfajkeresõ írás/ - a balatonföldvári Villáról - kézirat -1987.; Rajk László: KATARTITEKTÚRA - A balatonföldvári Villáról - kézirat -1987.; Nagy Bálint: Lakni pedig kell! - A magyarországi lakásépítésrõl - kézirat -1987.; Új látvány, avagy minden társadalom építészete olyan, mint amilyet érdemel! - a magyarországi építészetrõl - kézirat -1987.; Anna-Maria Eifert: Neue Tendenzen der postmodernen ungarischen Architektur - a vencei mûteremházról, a földvári villáról és az adyligeti családi házról - DEUTSCHE BAUZEITUNG -1988.; Eifert Anna Mária: Új tendenciák a magyar posztmodern építészetben - A vence-i mûteremházról, a földvári villáról és az adyligeti családi házról - ÉPÍTÕVILÁG -1988/6.; Mezei Árpád: Nagy Bálint, az építõmester építész - ARKÁNUM - 1989.; Bors Edit: Közös tetõ alatt - a Fejér György utcai tetõtér-beépítésrõl - LAKÁSKULTÚRA -1989/6.; Janáky István: Nagy Bálint munkáinak kiállítása 1987-ben - az adyligeti kiállítás megnyitója - MAGYAR ÉPÍTÕMÛVÉSZET -1990/3-4.; Szeretném, ha odaszögeznének a rajzasztalhoz… - Nagy Bálinttal beszélget Petri György - BESZÉLÕ -1991. aug.; Batár Attila: Nagy Bálint játékkockája - HOLMI -1991.; A beszélõkénk 10 éve… - az interjút Nagy Bálinttal és Miklóssy Endrével Nagy W. András készítette - BESZÉLÕ -1991. dec.; Csalog Zsolt: Egy történet két nézete - az 1988-as amerikai aláírásról - MAGYAR NAPLÓ -1992.; Farkas Zoltán: Senki nem akar a saját történetének a levéltárosa lenni - beszélgetés a Beszélõrõl Nagy Bálinttal és Magyar Bálinttal - MOZGÓ VILÁG -1992/7.; EL-BESZÉLÕ-MÚLT - Pogány Ira interjúja - GRIFF -1993.; Politikusainknak van hová visszavonulniuk - Kardoss András interjúja - NÉPSZABADSÁG - 1993.; O. Kovács Attila: Leköszönt a Köztársaság Párt alelnöke és kampányfõnöke - MAGYAR NEMZET -1993.; A személyes kapcsolatok felõrlõdtek a politikacsinálásban - Simó György és Kerényi György interjúja - MAGYAR NARANCS -1993.; Fábri György - Nagy Bálint: Új szövetségek, új szövetségesek - NÉPSZABADSÁG -1993.; Rajk László és Kiss Ilona a Demokratikus Ellenzékrõl, és a Beszélõrõl - THE NEW YORK TIMES MAGAZINE - 1999.;


N&n Kft. 1991-2002.

Iványi Gábor: Egy fatemplom tervrajzához - BESZÉLÕ -1991/42.; Petri György: Le Corbusier konyhájától az ortho-oktaéderig - a Budapest Galéria kiállításának megnyitója - BÁLINT NAGY BÁLINT kiállítási katalógus -1992.; Aba Judit: Egy építész meg egy festõ - a Budapest Galéria kiállításáról - PESTI MÛSOR -1992.; S. L.: Ami szép, az repül - A Budapest Galéria kiállításáról - MAGYAR HÍRLAP -1992.; Kovács Péter: Újra: otthon - a Budapest Galéria kiállításáról - MAGYAR ÉPÍTÓMÛVÉSZET -1992/4.; Lakóüreg vagy posztmodern? Ízlésterror és stílusszabadság - Nagy Bálint építésszel, Petri György költõvel Váradi Júlia beszélget - 168 ÓRA -1992.; Petri György: Le Corbusier konyhájától az ortho-oktaéderig - A Budapest Galéria kiállításának megnyitója - BESZÉLÕ -1992. április; P. Sz. J.: Tavaszi ötletbörze - az ortho-oktaéder - a Budapest Galéria kiállításáról - NÉPSZABADSÁG -1992.; Kenéz Ferenc: Ami szép, az repül - a Budapest Galéria kiállításáról - ESTI HÍRLAP -1992.; Kényszer és kiút - Beszélgetés Nagy Bálint építész vállalkozóval - az interjút készítette: Kardoss András - INTERPRESS MAGAZIN -1992.; B. E.: Padlástérben jó a gyereknek - a Gábor Áron utcai tetõtér-beépítésrõl - LAKÁSKULTÚRA -1992/3.; Nagy Bálint kiállítása - a szegedi kiállításról - DÉLMAGYARORSZÁG -1992.; Építészet és költészet - Márok: Petri György és Nagy Bálint egymásról beszélt - DÉL VILÁG -1992.; A gesztusok igehirdetõje - Beszélgetés Iványi Gábor lelkésszel - Kardoss András interjúja - I. G. a békásmegyeri templomról - INTERPRESS MAGAZIN -1992.; É. Kiss Piroska: A felhõkarcoló, a szék meg az ortho-oktaéder - MAGYAR HÍRLAP -1992.; Mezei Árpád: Mikrokozmoszok és értelmezések - Nagy Bálint - Jelenkor kiadó, Pécs, Ars Longa sorozat -1993.; Belvárosi irodaház, Gyõr - zártkörû tervpályázat, 1993. - MAGYAR ÉPÍTÕMÛVÉSZET -1993/2.; Felhõkarcolók közt, otthonosan - ketten mesélnek: Clark Ági, New York és Nagy Bálint - LAKÁSKULTÚRA -1993/2.; Nagy Bálint: Fleurovics és Bondarovszkij - Patrick Fleury és Clement Borderie francia szobrászmûvészek kiállításának megnyitója 1993. július 13-án a Kiscelli Múzeumban - BESZÉLÕ -1993.; Abban bíztam, hogy saját utat bejárva is lehet építészkarriert csinálni - az interjút Sebõk László készítette - KÁPÉ -1993.; N. K. J.: Lézerrel formált kolostor a Margit-szigeten - NÉPSZABADSÁG -1995.; A BUDAPESTI MARGIT-SZIGET KÖZÉPKORI DOMONKOS APÁCAKOLOSTOR EGYÜTTESÉNEK ÉS KÖRNYEZETÉNEK ÉPÍTÉSZETI KIALAKÍTÁSA - a 15. számú pályamû - Nagy Bálint és társai - 1995.; Három építészek - Nagy Bálint "...mindig jobban akartam különbözni …" Mihancsik Zsófia interjúi - BUDAPESTI NEGYED - 1995/9.; NEMZETI SZÍNHÁZ TERVPÁLYÁZAT - 41. számú pályázat - Magyar Építészet Könyvek -1997.; Felszentelték a Megbékélés Házát - VASÁRNAPI HÍREK -1998.; A Megbékélés Háza Békásmegyeren - NÉPSZABADSÁG - 1998.; Szociális otthon, Gödöllõ - ÚJ MAGYAR ÉPÍTÕMÛVÉSZET -1998/6.; Nagy Bálint: Zöld neo-Bauhaus - A Budenz utcai társasház - ÁLOMHÁZ - 1999/3.; Sulyok Miklós: Bárka Színház - ÚJ MAGYAR ÉPÍTÕMÛVÉSZET -1999/6.; Tétényi Éva: Hunyadi tér, rekonstrukció - kézirat - 2000.; Nagy Bálint: A pillangóeffektus elmaradt - Janáky István lepkeházáról - BESZÉLÕ - 2000. január; Batár Attila: A Megbékélés Háza - ÚJ MAGYAR ÉPÍTÕMÛVÉSZET -2000/1.; Nagy Bálint: Egy francia Pesten - Georges Maurios Fõ utcai épületérõl - BESZÉLÕ -2000. február; Nagy Bálint: Hollókõ Párizsban - Koris János pavilonjáról - BESZÉLÕ - 2000. március; Nagy Bálint: "Mindent kicsit fel kellett találni" /M. J./ - Mónus János, Szõke Zsuzsa és Nagy Sándor Rómaifürdõn megépült átriumházáról - BESZÉLÕ - 2000. április; Vargha Mihály: Színházépítészet ma - a Bárka Színházról - SZÍNHÁZ -2000.; Nagy Bálint: Patakparti iskola - Turányi Gábor és Földes László visegrádi épületérõl - BESZÉLÕ -2000. május; Nagy Bálint: Lehetett volna zarándokhely - Bán Ferenc varjúlaposi templomáról - BESZÉLÕ - 2000. június; A semmi építészete - Bachman Gábor a Velencei Biennálén - kézirat - 2000.; Nagy Bálint: Az építészet hídja - Rosta S. Csaba MADI mûvek - BESZÉLÕ - 2000. szept.-okt.; Nagy Bálint: fontos épületek egy különös helyen - Cságoly Ferenc és Keller Ferenc mûvei az aquincumi gázgyár parkban - BESZÉLÕ - 2000. november; Nagy Bálint: Az mi? - Lázár Antal és Reimholz Péter mûve a Hungária körúton - BESZÉLÕ - 2001. január; A mindent újrakezdõ építész - lejegyezte: Apáti Nagy Mariann - NÉPSZABADSÁG - 2001.; Götz Eszter: Újbudai látványosságok - a Mészkõ I., II. családi házakról - ÁTRIUM -2001/4.; Keszthely 1981 - ÁTRIUM -2001/4.; Mezõs Tamás: "A történelem mint tervezõ" - Batár Attila, Egy bécsi utca - a Mölkersteig. Mölker Verlag, Wien és az N&n, Bp. 2001 - ÚJ MAGYAR ÉPÍTÕMÛVÉSZET 2002/2.; Zegnál Judit: Making Marks - Unconventional By Design - BUDAPEST BUSINESS JOURNAL - 2002. január 28. - február 3.; Batár Attila: A "kockajátékos" - Az Ybl-díjas Nagy Bálint köszöntése - BESZÉLÕ - 2002. április; Miklóssy Endre: Mûteremház, Vence - MÉ 1984/5 - ÚJ MAGYAR ÉPÍTÕMÛVÉSZET 2002/3.; Haász János: Gyalogséta a leendõ Világörökségen - NÉPSZABADSÁG BUDAPEST MELLÉKLET - 2002. június 19.;


N&n galéria 2001-2002.

N&n galéria - Építész KÖZLÖNY - 2000. december; Teremõr nélkül - Galambos Ágnes interjúja - NÉPSZABADSÁG MAGAZIN - 2001.; Sulyok Miklós: Építészeti galéria Budapesten - MÛÉRTÕ - 2001. február; Építészgaléria nyílik a Belvárosban - Bóka B. László interjúja - NÉPSZAVA - 2001.; Tyápay Katalin: Építészgaléria: ízelítõ a minõségbõl - NÉPSZABADSÁG - 2001.; Zegnál Judit: Építészeti galéria a Hajós utcában - BUDAPEST BUSINESS JOURNAL - RESOURCE -2001.; Új Galéria a Terézvárosban - TERÉZVÁROS -2001.; El tudjuk dönteni, mi a minõség - Váradi Júlia interjúja - MAGYAR NARANCS - 2001.; 4 tsa. - Reimholz Péter: Elsõ mohikánok - Bulcsu Tamás: Interaktív információsintézet, Fábry Zoltán: Lõportár Albertfalván, Herczeg Tamás: Városi könyvtár, Zombor Gábor: Barackos - BESZÉLÕ - 2001. március; 4 tsa. - Négy diplomaterv az N&n galériában - Bulcsu Tamás: Interaktív Információs Intézet, Biatorbágy, Fábry Zoltán: Lõportár átalakítása, Albertfalva, - Zombor Gábor: Barackos - lekvárgyár, Halemba, Herczeg Tamás: Városi könyvtár, Gödöllõ - ÚJ MAGYAR ÉPÍTÕMÛVÉSZET 2001/2.; Kertek, Kis Péter kiállítása - megnyitó: Janáky István - BESZÉLÕ -2001. április; Jovánovics - ÉLETMÛ ÉS PERZSAVÁSÁR - Bojár Iván András: Az építész álma - Preisich Gábor életmû kiállításának megnyitója; Jovánovics György: Perbál és perzsavásár - Janesch Péter és Karácsony Tamás: Perbál címû kiállításának megnyitója - BESZÉLÕ - 2001. június; Enyedi Ildikó: Álmodni szabad, nem? - Belecz Péter és Lakos Dániel: Bútorok és tárgyak címû kiállításának megnyitója; Janesch Péter: Ha az erdõben egy hat láb hosszú és három láb széles halomra találunk; Jovánovics György: Bagatell címû kiállításának megnyitója - BESZÉLÕ -2001. júli.-aug.; Bútorok és tárgyak - Belecz Péter és Lakos Dániel kiállítása az N&n galériában - OCTOGON -2001/3.; Sulyok Miklós: Bán Ferenc és munkatársai. Kiállítás az N&n galériában - ÚJ MAGYAR ÉPÍTÕMÛVÉSZET 2001/5.; Szõcs Géza: feltámadásos történet az Úrral és Petri Györggyel - Forgách András: Csak egy percig égjen - a Petri emlékest megnyitója - BESZÉLÕ -2001. szept.; Letisztult geometrikus formák - kiállítás Bán Ferenc életmûvébõl - NÉPSZABADSÁG - 2001.; ANM: Keszthely '81 - Volt egyszer egy belpályázat... - az N&n galéria kiállítása húsz év múltán; Sulyok Miklós: Bán Ferenc és munkatársai - ÚJ MAGYAR ÉPÍTÕMÛVÉSZET - 2001/5.; 1981-2001. Beszélgetés a Keszthely pályázatról - Konrád György vezetésével Ekler Dezsõ, Gyarmathy Katalin, Pikler Katalin, Nagy Bálint, Rajk László építészek, valamint Sz. Szilágyi Gábor, az N&n galéria kiállításszervezõje beszélgetnek - Batár Attila: A történelem mint tervezõ - könyvbemutató az N&n galériában- Sulyok Miklós: Bán Ferenc és munkatársai kiállítás megnyitó az N&n galériában- BESZÉLÕ - 2001. november; Vargha Mihály: Tartsd jól az arányt - Janáky István: Az építészeti szépség maradványi Magyarországon címû kiállítása az N&n galériában - ÉS - 2001. 11. 09.; Építésztávlatok a Hajós utcában - TERÉZVÁROS - 2001. nov.; Nyilvános vita a MÉMOSZ Székház átalakításáról - Sütõ András Balázs moderátor vezetésével Eric van Egeraat építész, a hatóság részérõl Tahi Tóth Nándorné, Lõvey Pál, Prakfalvi Endre, Beszédes Rita részvételével, a közönség soraiból Z. Halmágyi Judit és Erõ Zoltán hozzászólásával az N&n galériában - OCTOGON - 2001/6.; Janáky István: Az építészeti szépség maradványai Magyarországon - Janáky István kiállításának megnyitója - BESZÉLÕ - 2002. január; Radnóti Sándor: A kép-kettõsök rejtélye -Halas István fotómÛvész Par Image címû tárlatának megnyitója - Halas István: "Lichtbildschreibprojektormalerei" Fényképírásvetítõfestmény - Perneczky Géza Extrém sportok címû kiállításának megnyitója - BESZÉLÕ - 2002. február; Baranyai Katalin: Stílus-e az újmodern? - Tomay Tamás Neostílus-e a Bauhaus? címû tárlatának megnyitója az N&n galériában - BESZÉLÕ - 2002. május; Vargha Mihály: Építészeti szabadegyetem - Egyéves az N&n galéria a Hajós utcában - NÉPSZABADSÁG - 2002. április 5.; Weiler Árpád: " Nem csak falak, oszlopok" - az Építész Stúdió kiállításának megnyitója az N&n galériában, - Vargha Mihály: Tér-nyelvi muzsika - Négy cseh építész az N&n galériában - BESZÉLÕ - 2002. június; Andrási Gábor: Miradouro - Megyik János Egy címû kiállításának megnyitója az N&n galériában, - Mezei Ottó: A bauhaustól a postmodernig - Molnár Farkas kiállítása az N&n galériában - BESZÉLÕ - 2002. július-augusztus;

 
nyitólap
nagy bálint