Nagy Bálint
Hollókô Párizsban
Koris János pavilonjáról


 

„Hollókô ófaluja az ország legösszefüggôbb és leginkább épségben fennmaradt népi építészeti együttese” – írta egy ezerkilencszázhetvennégyes tervpályázati kiírás. A szakma színe-java indult a területre kiírt országos tervpályázatokon. A mûvek jelentôs része könnyen felejthetô, de a Janáky István, Mátrai Péter, Meditz László trió készítette „zsûriverte pályaterv” (Bercsényi 28–30, 1975) máig is érvényes gondolatokat vetett fel. „A rítusvilág, amelyben Hollókô mint tárgyak együttese létrejött, letûnt, feltámasztani nem lehet. E rítusvilág értékes tárgyi kövületét – Hollókô régi épületeit és településszerkezetét – meg kell ôrizni, de az új funkciókat szolgáló új épületeket csak az új rítus szerint vagyunk képesek alakítani, mivel a régit már alig-alig ismerjük. Néhány ránk maradt felületi-formai jegy csupán, amivel a régit és újat össze tudjuk kapcsolni.” Nemcsak gondolataik megfontolandóak, idôtállónak bizonyult építészeti javaslatuk is.
A Világörökség intézménye felállításának huszadik évfordulója alkalmából 1992 júliusától októberig az UNESCO Kulturális Világkiállítást rendezett Párizsban. A kiállításon Magyarországot a Világörökség-listán – a hetvenes évek vége óta – szereplô hollókôi faluegyüttes képviselte.
Koris és csapata a munkát tervpályázaton nyerték el. Publikációjukban keserûen említik meg: „Elsôdíjas pályázat ritkán valósult meg Magyarországon. Húszéves tervezôi gyakorlatom alatt többször nyertünk elsô díjat pályázatokon, de az „elôre kiosztott lapok” alapján nem valósultak meg terveink. Úgy érzem, a jelen pályázat esetében változott a korábban beidegzett gyakorlat, és a pályázati díj átadásával együtt a megbízást is megkaptuk.” (Magyar Építômuvészet, 1992/6.)
Nem tudom Koris és munkatársai (Juhász Ágnes, Vizer Balázs) tanulmányozták e Janákyék fent említett mûvét, nekem párizsi pavilonjuk láttán azonnal ezek a régi tervlapok jutottak eszembe. A két muleírás újraolvasásakor érvrendszerük hasonlósága is feltunt. „Az UNESCO-palota parkolójának betonján eredeti állapotában megépített hollókôi ház nem hozott volna létre értéket, mert elveszítette volna gyökerét, nem adta volna vissza azt a környezeti struktúrát, amelyben megépült. Az eredeti anyagokból felépített hollókôi ház itt a kijelölt helyszínen hamissá vált volna. A jelzésszerûen, „keretbe foglaltan” megépített hollókôi ház, mint építészeti archetípus viszont üzenet a kiállításon keresztül a látogatóknak, és kulturális közvetítô kapocs bonyolult világunkban, melyben maradandó értékeinket keressük” – írják. Fontosságát erôsíti annak a korszerû kiállítási koncepciónak vállalása, melyrôl Janáky Lepkeházának kapcsán írtam. (Beszélô, 2000. január)
A Breuer Marcel és Pier Luigi Nervi építette környezetben, Henry Moore és Calder szobrainak szomszédságában a megépült pavilon mint építészeti mû nagyon is rendben van (volt).
Jelen század nyolcvanas-kilencvenes évtizedeiben nagyformátumú építészek foglalkoztak egy triviálisnak tûnô probléma megoldásával. A kocka rehabilitációjáról (Batár Attila) van szó. Jelentôs épületek valósultak meg eközben: Johan Otto von Spreckelsen Grand Arche-ja a párizsi La Defense-ban, Bernard Tschumi varázslata az ugyancsak párizsi Vilette-ben, Aldo Rossi egyes házai.
Másokat – akár a kocka kontúrján – a tér jelzésszerûen meghúzott határai foglalkoztattak. Jean Nouvell harmadik díjas pályamûve a Grand Arche pályázaton, Richard Meier, Mario Botta több mûve, vagy jelen cikk szerzôjének – mindkét problémával foglalkozó – kis alkotása a New York államban megépült Barn. (Batár Attila, Holmi, 1991. augusztus)
Koris János párizsi kiállítási pavilonja egyszerre mind a két kérdéshez hozzászól. A kiállítási tárgyat egy csupán éleivel jelzett kockában mutatja be. A befoglaló kocka határait sárgára festett acél, önmagában is mutatós, rácsos szerkezetekbôl készített oszlopok és lebegô gerendák alkotják. A tervezôknek a feladat és a helyszín közötti kapcsolat megteremtéséhez erre a rendet jelentô keretre volt szükségük. A mû ezért a határozottan megfogalmazott gesztusért is figyelemre méltó.
Közismert, hogy a képzômuvészetben – grafika, festmény, fotó – milyen különös jeletôséggel bír a keretezés. Más-más a jelentése a keretnek (kiemelés, lehatárolás), a kettôzött keretnek (összefogás) vagy a kereten való átnyúlásnak (általánosítás idôn és téren keresztül).
Képzômuvészeti igényességgel bíró építésztervek élnek ezekkel az eszközökkel. Koris maradandó leleménye, hogy térbeli építészeti alkotást helyez térbeli keretbe, ezt a keretet megszakítja, ebbôl a keretbôl kilógva, mintegy jelzi mondanivalójának az egyszeri megvalósuláson túlmutató jelentôségét. Így lett az ideiglenes kiállítási pavilonból megkerülhetetlenül jelen lévô építészi állásfoglalás.
Koris János (DLA)

Ybl Miklós-díj a Konsumex budai üzletház tervezéséért, 1985
Pro Architektúra díj, Párizsban az UNESCO-palotában felépített hollókôi pavilonért a Világörökség kiállításán, 1993)
Fontosabb tervpályázatok
Legfelsôbb Bíróság pályázat I. díj (Molnár Péterrel), 1975
Budapest Ferihegy 2. repülôtér pályázat I. díj (Molnár Péterrel és Sylvester Ádámmal), 1978
Kôbányai Sörgyár idegenforgalmi hasznosítása I. díj (Benczur Lászlóval és Budaházi Eszterrel), 1989
Hármashatárhegyi Szálloda pályázat I. díj (Benczur Lászlóval és Budaházi Eszterrel), 1989
UNESCO Világörökség kiállításon – Hollókôi pavilon – I. díj (Munkatárs: Juhász Ágnes–Vizer Balázs), 1992
Budapest Fôváros Levéltárának új épülete (Németh Tamással) I. díj, 1998

Fontosabb megépült munkák

Szolnoki irodaház (Pazárr Bélával), 1978–80
Hárompályás teniszcsarnok, Budapest, 1980–82
Konsumex budai üzletház. Beruházó: Konsumex, 1982–84
Vasarely Múzeum Óbudán a Zichy-kastélyban (Molnár Péterrel), 1985–87
Tuzoltóság Központi Javítóüzeme, Budapest (Molnár Péterrel, Benczúr Lászlóval), 1988–89
Hollókôi pavilon megépítése Párizsban, az UNESCO kertjében, 1992
Szikszó, református templom rekonstrukciója (Vizer Balázszsal), 1993–94
Hatvani Grassalkovich-kastély hasznosítása, 1993–95
Tihany, Bencés rendház rekonstrukciója, 1995–98
Fôvárosi Növény- és Állatkert rekonstrukciója, 1997–98


Beszélõ 2000/3

 
nyitólap
nagy bálint