Nagy Bálint
Az építész hídja
Rosta S. Csaba MADI mûve„A képzômuvészet kellemes élvezeteket nyújt számunkra. Az építészet természetesen hasznosságot társít az örömhöz.”
Étienne-Louis Boullée

„A jelen tágassága aszerint alakul, hogy a múltnak és jövônek mekkora részét foglalja magában.”
Mezei Árpád

A történelem során az épített környezet objektumait rendszeresen átalakítják. Sok okból: változnak a stílusok és a rendszerek, a befogadott technológiák; életformák elavulnak, vagy elavultnak vélik ôket, a város szerkezete, a benne élô közösségek mozgásban vannak, stb. Az okok és a beavatkozás elôjele, minôsége, erôszakossága kultúránként eltérô. A huszadik század második felében a beavatkozások száma a sokszorosára nôtt, és a kommunikáció egyidejûsége jóvoltából azonnal tudomást is szerzünk róluk. Tömeges jelenségrôl van szó.
Néhány kiragadott példa: Régiónkban templomok és zsinagógák sokaságából magtár, bútorraktár, vívóterem, jobb esetben technika háza lett. „A szocializmusban nincsenek szegények, elmebetegek” szlogen jegyében nem építettek (elme-) szociális otthonokat, így ezeknek vidéki kastélyok, kúriák adtak otthont. Az udvarházak tsz-központokká alakultak. Van pozitív hazai példa is: a mûveléssel felhagyott fertôrákosi kôfejtô évtizedek óta látogatott barlangszínház.
Észak-Amerika keleti partján a nagy iparvárosok kiüresedett városrészeinek loftjai a változó életformákat befogadni képes, vonzó lakásokká alakultak. New Englandtól Vermontig divatos lakó- vagy hétvégi házzá rendezték be a funkciójukat vesztett barnokat.
Nyugat-Európában értékes architektúrájú, fontos városképi szerepet viselô, nagy ipari, közlekedési létesítményeket terveztek át kulturális intézménnyé. A legismertebbek ezek közül a párizsi pályaudvar épületében 1986-ban megnyitott Musée d’Orsay és a londoni Tate Gallery idén átadott, dokkból átalakított új épülete.
A kilencvenes évtizedben a hazai kulturális, gazdasági élet mozgékony szereplôi: kultúrmenedzserek, vendéglôsök, mûgyûjtôk, képzômûvészek, építészek, egyetemi hallgatók találtak néhány figyelemre méltó helyszínt. A Vörösvári Ákos fékezhetetlen energiájával létrehozott Elsô Magyar Látványtár otthonosan rendezkedett be a Mujdricza Péter segítségével áttervezett tapolca-diszeli vízimalomban.
A Lévay Jenô által újra felfedezett Dorog–Esztergom közötti dunai szénátrakó ez idáig Szellemi átrakó, Váltótér, Repülô híd neveken számtalan képzômûvészeti akció inspirálója és modellje. Néhány általam instruált építészhallgató a Biatorbágy melletti (Matuska Szilveszterrôl elhíresült) viadukt és környékének újrahasznosításával kísérletezett. Többeket foglalkoztat a budafoki barokk lôporraktár hasznosítása. A Trafó – Kortárs Muvészetek Háza, a Fonó, a (zugligeti) Remíz, a Dokk a budapesti kulturális és vendéglátó világ bejáratott, változó építészeti színvonalú, de karakteres elemei.
A Rosta S. Csaba választotta ipari mûemlék, a pinnyédi Rábca-híd önmagában is egyedülálló, kiváló alapanyag.
A burjánzó természeti környezetben álló, ötven méter fesztávolságú, acélrácsos szerkezetû híd ezernyolcszázötvenháromban épült. 1908. július huszonkilencedikére virradó éjszaka – egy darabban, két uszályon – új helyére vontatták. A híd ritka szerencséje: elôször helyet változtat, majd – felöltöztetve – funkciót. (N. B. Az építészet ruha.)
A híd-múzeum ötletének különleges súlyát a MADI-háttér adja. A MADI – Mozgás, Absztrakció, Dimenzió, Invenció – nemzetközi mûvészeti mozgalom. 1946-ban indult Buenos Airesbôl, kezdeményezôje Carmelo Arden Quin. A MADI alapgondolatára Kassák, Moholy-Nagy, Péri munkássága is nagy hatással volt. A MADI elsô magyarországi bemutatkozásán, 1993-ban a Gyôri Mûcsarnokban és a budapesti Kassák Múzeumban a második avantgárd generáció (Csiky, Fajó, Bak, Haraszty, Keserû) és fiatal mûvészek (Bányász, Saxon, Marafko) állítottak ki. Azóta folyamatos a MADI jelenléte a hazai és külföldi kiállítótermekben. Fontos esemény volt az 1995-ös gyôri nemzetközi MADI fesztivál. Az ott felajánlott mûvek alapozták meg a Mobil MADI Múzeum anyagát.
A Nemzetközi MADI Múzeum Alapítvány 1997 végén megbízta a gyôri RAS Stúdiót, Rosta S. Csaba építészt az építészeti koncepció elkészítésével.
„Legyen ez a híd kedvenc találkozóhelye a kortárs képzômûvészet barátainak, a modern építészet és technika híveinek! Nem csak egyszerûen keresztül lehet majd sétálni rajta és nézelôdni meg-megállva. Reméljük mindenki be is akar menni. Mert odabent állnak majd a kiállítások, a geometrikus-absztrakt mûvészet szellemes, színes, formabontó és újabb formák teremtésére indító darabjai. És lesz még bent kávézó, olvasóterem, könyvesbolt is, hogy sokáig maradhasson, aki jól érzi magát. Mert legyünk ôszinték, egy hídon kiállítást nézni, folyóiratot olvasni, ebédelni vagy éppen konferenciát tartani rendhagyó dolog. A mi hidunk, a MADI Múzeumhíd ilyen lesz.” Ez olvasható egy 1998-as, lelkes szórólapon.
Rosta azonosult a feladattal. A buja természeti környezet, a karakteres ipari tárgy és a funkció példás harmóniáját teremtette meg. Alaprajza – miként a víz felülete – visszatükrözi a híd tartószerkezetének ívét. Az új szerkezetek a híd elemeinek magától értetôdô folytatásai. Rosta pontos érzékkel egyensúlyozza ki a meglévô és a hozzáadott tömegek arányát. Anyaghasználata az adottságokkal, a választott stílussal és mondanivalójával tökéletes összhangban van. Az üveg alkalmazása járófelületként a technikai lehetôségek határát tágítja, térelhatárolóként a kint is vagyunk-bent is vagyunk illúzióját szolgálja. A tetôteraszra felvezetô – a híd ívét követô – lépcsô szellemes és bátor megoldás.
A MADI a geometrikus-absztrakt képzômuvészet formai szabadságát hirdeti, vidám, játékos és színes. Ebben az értelemben Rosta S. Csaba MADI Múzeumhíd terve originális MADI-mû.
A MADI Múzeumhíd tervezett átadásának idôpontja 2000. december 31. Ma már egyértelmû, hogy ebbôl semmi sem lesz. A gyôri önkormányzat felajánlása – a híd 99 éves bérletére – lejár. Az alapítvány dolgozik a MADI gyûjtemény hivatalos elfogadtatásán. Ennek egy része jelenleg – Mucha József tulajdonos jóvoltából – megtekinthetô a kôkapui (BAZ megye, Sátoraljaújhely, Pálháza) Károlyi-vadászkastélyban mûködô hotelban.

Rosta S. Csaba építész vezetô, tervezô
BME Építészmérnöki Kar, Budapest, 1990

Munkái
RAS Galéria Hajó, Gyôr
Vízisí fogadóépület
ATS hajó, Bécs
Yachtkikötô, Gyôr
1996 Mûjégpálya, Gyôr
1997 Tóparti lakópark, Gyôr
1997 Termál Fürdô és Hotel, Kapuvár
1997–98 MADI MÚZEUMHÍD, Gyôr
1998–99 Bank és bevásárlóközpont, Tatabánya
1997–99 Árpád tömbrehabilitáció, Gyôr
1999 Patak utcai sorház, Gyôr
1999 Aranyossziget utcai ház, Mosonmagyaróvár
1999 Fôapátsági fogadóépület és Üvegmuvészeti mûhelygaléria
1999 Lakópark, Nagykovácsi
1999 Mitsubishi szalon és szerviz, Gyôr
Céltorony és lelátó, Gyôr

Pályázatok:
1996 Expo’96 – híd pályázat
Vásárhelyi közúti híd pályázat – I. díj
1997 Baross sétálóutca – szoborpályázat, Gyôr
1998 Termál Fürdô és Hotel pályázat, Gyôr

 

Beszélõ 2000/9-10

 
nyitólap
nagy bálint