A beépítés

A Budapest, Csepel-észak Szigetcsúcs a fõváros legnagyobb egybefüggõ fejlesztésre kijelölt területe, egyben az új évezred elsõ nagyszabású fejlesztési koncepciójának kezdete. Ez a két kiindulási pont együttesen provokálja korszerû, az új évezred kezdetén vállalható szakmai, építészeti elvek kipróbálását.

A tervezési területet az észak-déli irányban húzódó Szabadkikötõ út két, szinte azonos részre osztja, melyek - szándékaink szerint - karakteresen eltérõ kialakítást kapnak.

A szigetet kelet-nyugati irányban átszelõ két új út és a meglévõ öblök arányos méretû, 250 m-es tagozódást eredményeznek.

A szigetcsúcs nyugati részét kiegészítjük a kis, mesterséges szigetté formált VITUKI területtel, a város felé nyitott íven telepített, sport-funkciókat kiszolgáló, kiegészítõ, elegáns, értékes, létesítményekkel (konferencia termek, szállodák, irodák, stb.). A szigetcsúcs keleti részén nemzetközi sportrendezvények befogadására alkalmas, nagyvonalú, reprezentatív sportlétesítményeket helyeztünk el.

Ehhez a területhez kapcsolódik a Soroksári-Dunaágba tervezett, 1000 m-es (2000 m-esre bõvíthetõ) evezõs pálya.

A Szabadkikötõ út és a vele párhuzamosan futó HÉV-vonal fölé, közel a teljes tervezési területen végighúzódó irodaház-sort terveztünk, melyet mind keleten, mind nyugaton széles védõ zöldsáv ölel körül.

A Francia-öböl (Bolgárkertész-öböl) vége köré helyeztük el az új városrész központját, ahol - reményeink szerint - az elsõ budapesti magasházak is megépülhetnek. A Francia-öböl délkeleti csücskére egy TV-átjátszótornyot tervezünk, mely az új beépítési terület jelképe, emblémája lehet. A TV-tornyot és a Gellért-hegyi emlékmûvet "összekötõ" látványtengely a terület gyalogos fõutcája, kerékpárúttal és vizes sávval. Ezt a keskeny víztükröt és a Soroksári-Dunaágat négy, újonnan kialakított öböl kapcsolja össze, ami a parthosszak és vízfelületek növelésével értékesebb lakóterületek kialakítását teszi lehetõvé. A látványtengely mindkét oldalán lakó funkciójú épületek helyezkednek el, az irodaházaktól a Soroksári-Dunaág felé csökkenõ beépítési magassággal és intenzitással.

A lakóterület és a tõle északra elhelyezkedõ sportterület között magasan átívelõ Galvani út pályája alatt, annak védõzónájába szabadtéri rendezvények számára alkalmas, tematikus parkot terveztünk.

A jelenlegi öblök vizének élõvé tételét a terület nyugati oldalán kialakított íves, hajózható csatornával oldottuk meg, mely friss vízzel öblíti át azokat. Ennek a csatornának elsõ ütemben csak az északi szakasza épülne meg. Az itt kialakuló kis szigetre telepítettük a maximálisan környezetbarát, botanikus kertre emlékeztetõ "élõgépeket", azaz a dél-pesti szennyvíztisztítót. Az alkalmazott korszerû technológiának köszönhetõ, hogy a szennyvíztisztítót ilyen kis védõtávolsággal helyezhettük el a területen.

Az ettõl délre fekvõ terület átmenetileg a meglévõ logisztikai bázis fejlesztési területe. A bõvítésnél azonban figyelembe kell venni, hogy a szigetcsúcs fejlesztése következtében az ingatlanok itt is felértékelõdnek és a meglévõ épületállomány értékesebb része alapját képezheti egy "Dockland"-jellegû kulturális központ létrehozásának. Ehhez, természetesen, meg kell valósulnia a fent említett, íves csatorna déli szakaszának is. A Csepel-északi Szigetcsúcs így magas színvonalú sport-, kulturális-, iroda- és lakó-övezetté alakulhat, amelynek húzó, pozitív kihatása lesz a budapesti agglomeráció déli szegmensére.


nyitólap
vissza