1998
"Budenz utca"
társasház - pályázat
Budapest


ÁLOMHÁZ 1999/3.

1998 augusztusában a faxmasina pályázati felhívást nyomtatott ki. Kellemesen meglepõ volt a szöveg.
Elõször is: egy magán-építõipari cég önként pályázotot ír ki egy társasházra. Másodszor: meglepett a felhívás hangneme és tartalma. Idézet a kísérõlevélbõl: "... keresünk építész-tervezõ partnert, akivel együttmûködve, az ebben a budai térségben meglévõ legjobb házak színvonalát szeretnénk elérni, mely színvonal a századelõ mesterei közül Györgyi Dénes, Málnai Béla, Hikisch Rezsõ, Molnár Farkas, Kozma Lajos, Ligeti Pál, Zrumeczky Dezsõ, Wellisch Andor, Fischer József és még sok más neves építész mûveivel jellemezhetõ." A pályázotot a mellékelt mûvel megnyertük. Itt azonban a szép, tiszta történet összezavarodott. A társasház nem a mi terveink szerint épül. Minket egy másik feladattal kárpótoltak. A társasházi lakások tervezése igen nagy elõrelátást, empátiát és gazdag fantáziát igénylõ feladat, hiszen az esetek nagy részében - mint ebben az esetben is - a tervezés fázisában a majdani lakástulajdonosokkal - így azok konkrétan meghatározott igényeivel - a tervezõ nem találkozik, családi körülményeiket, életmódjukat nem ismeri. Márpedig az igénnyek "testre szabottak", tehát a tervezés során funkcionálisan, mûszakilag és esztétikailag elképzelhetõ, egyúttal az építési szabályokat is kielégítõ építészeti, szerkezeti és épületgépészeti megoldások sokaságát kell végig gondolni és egymáshoz illeszteni ahhoz, hogy a terv annyira flexibilis és verbális legyen, - az adott keretek között - minden potenciális vásárló a számára leginkább megfelelõt választhassa ki. Fontos hangsúlyozni, hogy a felkínált, megtervezett változatok és kombinációk közül történõ kiválasztásról legyen szó, csak így biztosítható, hogy az épület magas használati és esztétikai értékekkel, szakszerûen valósuljon meg. Ezért tervünkben egy-egy lakószint alaprajzának több lehetséges változatát is elkészítettük. Az épület tömegének megformálásánál a BAUHAUS formavilágából indultunk ki, ezt a belsõ terek szervezése is indokolja. Kisérletet tettünk az oly sokat szidott lapos tetõ rehabilitálására. Az építtetõk általában idegenkednek a lapos tetõs épületektõl, ami az utóbbi évtizedekben megvalósult lakótelepek láttán, víz- és hõszigetelési és egyéb problémáik ismeretében indokoltnak tûnik. Ezért számítani kell arra, hogy a laikusok az általuk nem ismert, korszerû és megbízható szigetelési eljárások létjogosultságát is megkérdõjelezik. A lapos tetõvel - sajnálatos módon - a lakótelepi lakásokkal kapcsolatos összes egyéb - funkcionális, alapterületi, szociális-szociológiai stb. - problémát is össze szokás kapcsolni. Az emberek általában nem ismerik a 30-as évek mai napig korszerû, igényes BAUHAUS-épületeit, melyeknek számos képviselõje megtalálható a budai kerületekben, ezért pályázati anyagunk mellékletében bemutattunk néhány példát. Fontos hangsúlyozni, hogy a korszerû technológiákkal és anyagokkal a kérdéskörhöz kapcsolódó mûszaki problémák korrekt módon megoldhatók, a flóratetõ - vagy más néven zöldtetõ - pedig kifejezetten növeli a szerkezet élettartamát, kedvezõbbé teszi a mikroklímát, ráadásul, ha megfelelõen gondozzák, igen esztétikus lehet. A tervezett épület háromtraktusos, szintszáma pince + földszint + 2 emelet. Az alaprajzok tervezésénél legfontosabb szempontjaink az egyszerûség, áttekinthetõség, tágas, nagyvonalú, de alkalmasint szeparálható terek kialakítása és a kényelmes, sokoldalú használhatóság voltak. Ehhez a kiindulási alap egy kilencosztású tér, melynek egységei tovább oszthatók, és az egyes alaprajzi változatok között is tetszõlegesen kombinálhatók, egymással megcserélhetõk. Ez azt jelenti, hogy ezekbõl számos további lakásvariáció állítható össze, a homlokzati kialakítás megváltoztatása felborítása nélkül. Az épületet úgy helyeztük el a telken, hogy az utca felõli oldalon a jelenlegi, bevágott sík területet - a két nagy fenyõfa megóvása mellett - terazsosan feltöltöttük, részben visszaállítva a természetes terepesést. A földszinti padló szintjét az utcai járda és az épület hátsó frontjának vonalánál húzodó terepszint átlagán határoztuk meg. Így az északnyugati telekhatár mellett kényelmes lehajtórámpán lehet lejutni a pinceszinti teremgarázsba, mely részben az épület alatt, részben pedig annak kontúrján kívül, intenzív flóratetõ alatt helyezkedik el, lakásonként egy-egy tárolóhelyiséggel, kukatárolóval. A pince délkeleti frontjára kerül a masszásmedencével is felszerelt uszodatér, melyhez szauna, pihenõhelyiség, konditerem és lakásonkénti öltözõblokk kapcsolódik. Az úszómedence az épület alól kilóg, üvegtetejét nyáron el lehet húzni, így a tér részben nyitottá válik. A délkeleti oldalon csigalépcsõ vezet föl a kertbe. Az utóbbi évtizedek gyakorlatától eltérõen, a viszonylag nagy alapterület számunkra nem azt jelentette, hogy annyi szobát helyezünk el, amennyit csak lehetséges, hanem elegáns, tágas, a tehetõs és igényes polgári réteg, az elfoglalt, lakásukat reprezentációs célokra is használó üzletemberek, illetve az otthoni munkahelyen dolgozó, fõleg értelmiségi réteg életviteléhez próbáltunk igazodni. Így tehát egyes lakásokat önállóan, a lépcsõházból közvetlenül megközelíthetõ személyzeti szobával, vendégszoba-blokkal, orvosi rendelõként, ügyfél fogadására is alkalmas irodaként is mûködtethetõ egységgel alakítottunk ki. Az üzleti vacsorák, fogadások adását és a hagyományos, polgári életvitel megvalósítását az elsõ emeleti lakás szolgálhatja elsõsorban. A középen egymás mellé felfûzött három szoba összenyítva tágas, reprezentációs teret biztosít, tolóajtókkal elválasztva pedig az "ebédlõ-könyvtárszoba-lakószoba" eggyüttesét állítja vissza. Mindezek a funkciók - kisebb területen - a második emeleti lakásban is megvalósíthatók, a nappali szoba itt azonban csak két egységre bontható. A két földszinti lakás 1-3 személy számára biztosíthat igazán kényelmes, komfortos életteret. Ezek a konyha melletti, különálló, gardróbos, fürdõszobás szoba miatt alkalmasak több generáció számára, vendégek elszállásolására, valamint a személyzet elhelyezésére is. Mindhárom szinten a nappali funkciókról leválasztva helyeztük el a hálószoba-blokkot, a gardróbon át megközelíthetõ, tágas háló- és fürdõszobákkal. Az északnyugati oldalon, a lépcsõház körül találhatók a háztartási és vizeshelyiségek. A konyhát is erre a frontra, minden esetben külön helyiségbe telepítettük, ám - igény szerint - a nappali szobával - ebédlõvel ez a tér összekapcsolható, egybennyítható. A nappali és hálószobákhoz kisebb-nagyobb, a második emeleti lakás két oldalához pedig hatalmas teraszok kapcsolódnak. A zárófödémet extenzív flóratetõként terveztük.


Tervezõ: Nagy Bálint / 1998 

 

 

 

nyitólap
munkák 1971 / 2001
lakó