Budakeszi Német Közösségi Ház és környezetének
építészeti kialakítása
Országos nyilvános és titkos tervpályázat
2001.

I. díj

K. Hlatky Katalin, Katók Edit, Berecz Tamás, Bulcsu Tamás,

Budakeszi délnyugati, fejlesztés alatt álló részén, a település központjához közel esõ területen épül a Német Közösségi Ház. A terület közvetlen környezete építészetileg igen zavaros képet mutat. Családi házak, MÁV Kórház, négyemeletes panelek, többlakásos társasházak, sorház.

Elsõdleges szempont olyan ház megtervezése volt, amelyet a környezete felé nyitott közösség használ. E nyitottság révén e közösség szokásaiba, életébe is bepillanthatunk, és részeseivé válhatunk mindennapjainak. A háznak az elvonulásra is lehetõséget kell adnia.

A kiírásban megadott telek két részre bomlik a terület keleti-nyugati tengelye mentén. Az így kialakult két telek közel egyforma méretû. A tervezett épület az Etheles park déli felén, az újonnan létrejött telken létesül.

A telek nyugati oldalán kialakított fal a Nagydemeter erdeje keleti térfala, valamint a már korábban épült négyemeletes lakótelepi házak által határolt és spontán kialakult nagyobb terület határa is.

A tervezés feladata egy közösségi ház kialakítása vendégházzal. A terület kissé kiemelkedik a Nagydemeter erdeje szintjétõl, és két település-szerkezet határvonalán áll. Az épületegyüttest a telek nyugati felén található természetes rézsûhöz telepítjük. A rézsûre helyezett fal jelképesen oszt ketté, általa az épület a már kialakult településszerkezet meglévõ, zavaros beépítésétõl válik külön.

A tervezési területre két épületcsoport kerül, a "közösségi ház", valamint a "vendégház". A "közösségi ház" a telek nyugati felén, a "vendégház" a telek keleti felén áll. Az épületek helyzetét, viszonyait a földbõl kimetszett udvarok határozzák meg. A két épületcsoport között átrium-szerû belsõ udvart terveztünk. Az udvart mesterséges domb osztja ketté. A közösségi ház felõl a közösség udvara alakul ki, a vendégház elõtt a diákok zsibongója. A nyugati oldalon lévõ térfal az épületegyüttest a Nagydemeter erdeje felé zárja, s egyben összefogja a "közösségi ház" tömegeit és tereit.

Az épületek között az udvar 'U' alakú támfala rendezi a kialakított épületszárnyakat, egyben mutatja a programban elõírt funkciók helyét is.

A városi szövettõl elforduló épületegyüttes keleti irányba nyitott, átjárható belsõ udvara, természetes kapcsolata a kialakuló új parkkal a közösség nyitottságára utal, és lehetõséget nyújt a közösség életébe való bepillantásra. A közösségi ház "U" alakú megformálása, sorolt tömegei inkább a családi házas beépítés arányrendszeréhez, tömegformálásához igazodnak, a hosszan végigfutó, finoman feltört falszerkezet a "Barackos" önálló településszerkezeti egységének egyik végfalát jelöli.


nyitólap