Esztergom Széchenyi tér arculatának kialakítása
Országos nyilvános tervpályázat

2001.
különdíj
Nagy Bálint, K. Hlatky Katalin, Bulcsu Tamás, Fábry Zoltán

 


Esztergom a Duna partján fekvõ, festõi szépségû történelmi városaink egyike. Története a római korig nyúlik vissza, Marcus
Aurelius császár tábora és más telepek voltak Duna menti
területein. Nem sokkal a honfoglalás után az Árpád-házi uralkodók fejedelmi, majd királyi és érseki székhellyé tették, elsõ királyunk, Szent István is a város szülötte volt.
Esztergomnak két elkülönült közponja van: az egyházi jellegû
várhegy és a tõle nyugatra esõ, késõbb kialakult polgári központ,
a Víziváros.
A mai városképen jól nyomonkövethetõ az egykori országos
központi jelleg és annak elmúlása.
A város képét és a táj látványát egyaránt uralja a mindenhonnan
látható, a várhegyen, a nagyrészt elpusztult középkori egyházikirályi város romjai fölé klasszicista stílusban épített Bazilika, az ország - egyházi rangja és mérete szerinti - legnagyobb temploma.
A duna-parti terület középkori romjain a Víziváros a barokk korban épült újjá, majd országos központ jellegét elveszítve, a múlt században egyre szerényebb, polgáribb, provinciális kisváros
jelleget öltött. /Granasztói Pál/
A Széchenyi tér északkelet-délnyugat hossztengelyû, szabálytalan
formájú, a Kossuth Lajos utca - Lõrinc utca keresztezõdése felõl a Polgármesteri hivatal épülete felé tölcsérszerûen bõvülõ,
utcaszerû tér.
A tér egyik végét lezárja a Polgármesteri hivatal árkádos, barokk
épülete. A másik végén jelenleg egy négyutcás, az új híd átadása
óta megnövekedett forgalmú keresztezõdés, és egy, a hetvenes
években épült sikerületlen, „környezetidegen” épület áll. Ezt az
egyensúlyi problémát igyekszünk helyreállítani tervünkkel.
A térnek ezen a megoldatlan végén a föld színe alatt találhatóak
a XI.-XII. századi románkori Szt. Lõrinc templom szentélyének alap és falmaradványai. Koncepciónk ennek a romnak a feltárására és bemutatására épül.
Az ezernyolcszázas évek legvégén megkezdett ásatások
megállapították a templom eredeti padlószintjét. Az ásatás
munkaszintjére a tér új szerkezetét, burkolatait és berendezését is
meghatározó, enyhe ívre szerkesztett, kényelmes rámpával jutunk
le. Az egy szinttel mélyebben, a környezõ házak pince
padlószintjével közel azonos szinten feltárt romkert lehetõvé teszi,
hogy a nagyforgalmú somópont alatt kialakított aluljárón keresztül
átvezessük a gyalogos forgalmat a térrõl /vagyis a régi piacutcából/ a jelenlegi piac utcája felé.
Az aluljáró közepét a fent kialakítandó körforgalomnak
megfelelõen nyitjuk meg. A megnyitás mérete és helye az
ugyancsak középkori eredetû északi kapu romjai felett van,
lehetõvé téve annak bemutatását is.
Az ásatások újbóli feltárása elengedhetetlen ahhoz, hogy a rom
bemutatása és kommunikálása a látogatókkal, járókelõkkel
optimális legyen.
A maradványok romként való konzerválása nagyon költséges és a fennmaradás szempontjából kevéssé hatékony módszer.
Javasoljuk a falmaradványok visszabontását az eredeti rétegekig.
Az így kapott falszint tetejére - az eredeti falak lélegzését biztosító
módon - 30x30 cm keresztmetszetû, a falak teljes szélességében
átmenõ, fehér, kemény mészkõbõl fûrészelt, hálósan rakott falat
készítünk. Ezek magasságát a romok állapota, a megfelelõ
vastagságú védelem biztosítása és esztétikai szempontok
határozzák meg. A legfelsõ sor követ a jobb vízelvezetés miatt
lejtõsre faragjuk.
A térfalak egységes kezelése, a homlokzatok korhû és korszerû
rekonstrukciója egységes színezési terv készítése után valósítható
meg.
Az így létrejött - a harmadik évezred eleji térrekonstrukciót is
beleértve - ezer évet átfogó építészeti bemutató újabb kínálat a
városba látogató túristák számára.
A tervezés során létrehozott, horizontálisan és vertikálisan is minden
keresztmetszetében változó, ingergazdag térsor alkalmas a kiírás
által megfogalmazott igények /alkalmi vásárok, utcabál,
utcazenészek, kis múzeumok, galériák, üzletek, kávézók, éttermek/
befogadására.
A téren jelenlévõ állami -, önkormányzati - és magántulajdonosokat, kezelõket és bérlõket a környezet változása inspirálni fogja a szükséges funkcióváltásokra.


nyitólap