Diplomaterv 2000
Interaktív Információ Intézet - Biatorbágy
Középület Tervezési Tanszék
konzulens: Nagy Bálint, Lévay Jenõ, Faa Balázs

 Biatorbágyról mindenkinek a Matuska-féle hídrobbantás jut eszébe. Pedig annál sokkal elemibb erejû az ott élõ emberek tudatában történt robbanás. A faluban mindenütt a viadukttal találkozni: Viadukt presszó, Viadukt utca, Viadukt ábécé. És ott állnak a falu közepén a sértetlen kõ-acél viaduktok. A vasút eltûnt innen. Nincsenek átrobogó expresszek, nincs tehervonat, legfeljebb egy-egy biciklista suhanását hallani a hidak felõl.
Diplomatervem témája egy információval foglalkozó intézet: egy szellemi híd. Mindent feldolgoz, ami az információhoz kapcsolódik. Gyûjt, katalogizál, kiállít, mûködtet, információt közöl. Átveszi a Budapesten jelenleg raktármúzeumként mûködõ Magyar Mûszaki Múzeum ide vonatkozó anyagát és saját erõbõl bõvíti, kiegészíti azt. Intézeti formában dolgozik, mert nem csak az egykori mechanikus távírókkal, elavult elektromos gépekkel foglalkozik, hanem napjaink információközléshez kapcsolódó tárgyait is bemutatja és rendszerezi. Emellett a falu kulturális életébe mint teleház épül be.
Az intézet helyválasztását az indokolja, hogy Magyarországon már csak ez a két viadukt áll, a többit kohók nyelték el. Ezek a mérnöki szerkezetek alappillérei voltak az információáramlásnak, építésüktõl egészen az 1977-es lezárásukig.
A korábban épült viaduktot a terv környezetébõl kibontva mutatja be, mint az Intézet 1. számú mûtárgyát. Így fény derül olyan részleteire is, melyek csak a tervlapokon látszanak. A kibontott híd az új intézeti épület és a másik híd ölelésében áll. Az új épület az elhordott földfeltöltés helyére kerül, támfalak választják el a vasúti töltéstõl. Az intézetben kiállítóterek, elõadók, teleház és könyvtár helyiségek kapnak helyet. Az épület alkalmazkodik a hidak architektúrájához, mérnöki szemléletükhöz, ugyanakkor magán viseli az információ sokoldalúságát, játékos karakterét is. Az intézet épülete az eltüntetett vasúti pálya helyén kialakítandó, hosszan elnyúló városi tér elején áll. A mögötte felsorakozó, meglévõ váltóházak, elektromos trafóépületek egy majdan létrejövõ kulturális tengely részévé válhatnak.


nyitólap