HIE irodaépületben
két mintalakás kialakítása

Országos nyilvános és titkos tervpályázat
Berecz Tamás,
Bulcsu Tamás

2000.












Egy-egy mintalakás kialakítása a tervezési feladat az irodaépület földszintjén és emeleti szintjén. Tervezéskor a kiíró programjától eltérõen, nem két önálló lakáskialakítást képzelünk el, hanem egy olyan folyamat térbeli megjelenítését, mely során a vásárlás ötletétõl, a hazaszállítást megelõzõ pillanatig, az eladók és a vevõk, esetenként a tervezõk szoros együttmûködésben alakítják ki a végleges összképet. Három egységre bomlik ez a folyamat. Az elsõ a már alakulóban lévõ lakásunk kialakításához elképzelt hangulat meghatározása. A második a lehetséges elemek, rendszerek kiválasztása, variálása. A harmadik a kész lakásba a megvásárolt bútorok elhelyezése, a lakás berendezése, belakása.

A földszinti tér végtelen számú berendezési feladatot sûrít magába. Szimbolikusan megjelenõ épületszerkezetek a lakásberendezés megtervezésének szükségességét hangsúlyozzák. Az üres tér tisztaságával segít az elképzelések megfogalmazásában, azok rögzítésében. Gondolkodni, mérlegelni, majd végül dönteni kell.

A földszinti és emeleti kiállítóterekben bútorok úsznak, amelyek egyéniségük túlzott harsogásával hozzák zavarba egymást és a szemlélõket. Szükségünk van támpontokra, melyek otthonunkat idézik.

Az emeleten hat helyiségbõl, hat különbözõ hangulatból álló egységek várnak. Befordulásra, beékelõdésre az egyetlen rendbe, mely azonban még nem itt és nem most következik. De elõbb választanunk kell. Kiválasztjuk a számunkra tetszõ hangulatot. Meghatározzuk az elemeket, melyekre ehhez szükségünk van. Ebben segítenek a terekben érezhetõ, tapintható tárgyak. A lehetõségek száma itt is végtelen. Különbözõ bútorokat láthatunk együtt különbözõ funkciójú helyiségekbõl. A látott példák alapján magunk formálhatjuk tovább lakásunk berendezését. A folyamat az összes mûtárgy kiválasztásával a végéhez közeledik. Helyes döntések eredményeképpen alakul ki a tiszta lakás. Személyiségünk tükrözõdik benne. A két mintalakás kialakítása ennek a rettentõen sok variációnak az egyértelmû megadása. A tiszta földszinti és a befejezés elõtt álló vibráló emeleti lakás a folyamat szemléltetése.

Vállalhatatlan feladatot jelentett a két lakás kialakítása a tervezõ egyéni ízlése szerint. Így képmutató és önzõ lett volna a bútorok bemutatása.


nyitólap