Janesch Péter
Ha az erdõben egy hat láb hosszú és három láb széles halomra találunk
Jovánovics György : Bagatell - kiállítás az N&n galériában (2001.05. 30. / 07.07.)

I. Nyitányka
kerek szemek / google

Search 1,346,966,000 web pages
Results about 1,470 Search took 0,11 seconds - 1-250. (1)

did you mean: gipsy (2)


34. találat (3)
Kozetek és ásványok
http://www.mek.iif.hu/porta/szint/egyeb/lexikon/pallas/html/041/pc004101.html#9
... Gipsz: Táblás, prizmás megjelenésû, gyakran "fecskefark" ikerkristályok formájában
kiváló, színtelen, átlátszó ásvány. Anyaga: kalcium-szulfát ...

gipsz
Nemcsak ásvány, de egyúttal kõzet is. A régi görögök és rómaiak jól ismerték. Theophrastus nevezi gyppsosnak, Plinius pedig gypsumnak, sõt ipari alkalmazása is ismeretes volt elõttük. Wallerius selenitesnek nevezte a hold fényéhez hasonló fényessége miatt és némelyek a szépen fénylõ gipsz-kristályokat még ma is selenitnek mondják. Egyéb nevei lapis specularis, vitrum ruthenicum, glacies marioe vagyis Mária-üveg voltak. Az utóbbi név arra vonatkozik, hogy a nép sokáig a színtelen, átlátszó gipsz-et a tisztaság, a szûziesség szimbólumaként tekintette és finomra hasított leveleivel fedték be régebben a Mária- és általában a szent képeket. Régi magyar mineralogiákban gyantakõ a neve, a Mária-üvegnek megfelelõt tükörkõnek is mondják. Egyhajlású rendszerbeli igen gyakori és rendesen igen szép kristályai, ha hasadékokban, üregekben vannak fennõve, akkor többnyire oszloposak, az agyagban v. szemcsés gipsz-ben benõttek, ellenben táblásak vagy lencse formájúak, gömbölyödött görbült lapokkal, v. pedig egészen gömbösek. A kristályok elég gyakran csillagformán vagy félgömbalakban csoportosulnak és a hosszú oszlopos kristályok némelykor egészen görbültek, mintegy hullámos felületûek. Igen gyakoriak az ikerkristályok, melyek közül az ép-átlós véglap szerint összenõttek a fecskefarkra emlékeztetõ alakúak, azért fecskefarkú ikreknek is mondják. Az oldallapjai ezen ikreknek rendesen görbültek, onnan a furcsa alak. A gipsz-kristályok kitûnõen hasadnak és sokszor egészen leveles szövetûek. A hasadás által kapott lemezek rendesen hajlékonyak, de ismeretesek olyanok is (p. a Montmartreról), melyek merevek. Minden forrásvízben, folyóvízben, tengervízben van gipsz.
Kristályokon kívül a gipsz még nagy tömegekben, tömötten, szemcsésen, rostosan, földesen is található és ezeknek külsejük és egyes tulajdonságuk szerint más-más a nevük. A hófehér, szemcsés vagy tömött, gyengén áttetszõ gipsz az alabástrom, melybõl mindenféle dísztárgyakat faragnak, akár a márványból. Az átlátszó, leveles szövetû gipsz a Mária-üveg; a szépen selyemfényû, rostos szerkezetû a rostos gipsz Ez utóbbit gyöngyökké is dolgozzák fel; ha igen finom szálú, akkor gömbölyüre köszörülve, macskaszem módjára csillog. Hazánkban szép gipsz-kristályok teremnek Budán a márgában. Igen nagy mennyiségben bányásznak gipsz-et Párizs közelében, ahol a Montmartre-hegy nagy részben gipsz Ez a harmadkorú (oliocén) gipsz az, mely azt a híres emlõsfaunát szolgáltatta, melyen Cuvier, a nagynevû francia tudós, a paleontológiát és vele együtt az összehasonlító-boncolástani tudományt nagyra fejlesztette. Alig van geologiai szisztéma, amelyben nagy tömegekben ne volna gipsz. Általában sok helyen vízvesztés által anhidritté lesz a gipsz, az anhidrit pedig vízfölvétel által gipsz-szé. A tömött, szemcsés gipsz-nek igen fontos alkalmazása az égetett gipsz készítés, melyet egyrészrõl szobrok öntésére használnak, de meg ragasztószerül, vakolatnak, a mennyezet készítésére. A bányából kikerülõ gipsz-et megõrlik, azután égetik, vagyis 200°-on túl hevítik, mi mellett minden kristályvizét (21%) elveszti és egészen anhidrittá lesz.
Ez égetett gipsz-bõl formálják a gipsz-szobrokat, gipsz mintákat.


47. találat (4)
UNTITLED
http://www.mafi.hu/lithosz/perm.html
... Tabajdi Anhidrit Formáció t P 2 Tarka (vörös, szürke, zöld) dolomit, gipsz,
anhidrit, márga, aleurolit rétegek sokszoros váltakozásával jellemezheto ...

Tabajdi Anhidrit Formáció tP2
A Balatonfelvidéki Homokko és a Dinnyési Dolomit között, ezekkel laterálisan összefogazódva helyezkedik el. Felszíni elofordulása nincs. Legnagyobb vastagsága 250 m.
Dunántúli-középhegység
Szentléleki Formáció sP2
Arid klímájú, síkparti homokko és sabkha fáciesû evaporitos összlet. Alsó, 100-300 m vastag része fehéres-szürke, zöld, vörös, lila foltos homokkõ és aleurolit. Kora nem ismert, a Nagyvisnyói Formáció feküjében települ.
É-Bükk


50. találat (5)
JOVANOVICS GYORGY
http://exindex.c3.hu/dosszie/jovanovics/nadas.html
... akkor ezzel valószínûleg nem mondok semmit. mintha azt mondanám, hogy a gipsz neve gipsz. mégis úgy gondolom, hogy az érzékeknek, s ebbõl következõen ...

HATSZÁZÖTVEN SZÓ JOVÁNRÓL / NÁDAS PÉTER


85. találat (6)
AZ ORVOS VÁLASZOL - KORÁBBI KÉRDÉSEK
http://www.pro-patiente.hu/pp/qa/168.html
... közösülés után 1999. 09. 28; Vírusos agyhártyagyulladás 1999. 09. 28; Spirál
törés 1999. 09. 28; Fogamzásgátló, hízás 1999. 08. 21. Hét hónapja ...
Spirál törés

Tisztelt Doktornõ!

Az volna a kérdésem, hogy 5 héttel ezelõtt feltett gipsz, amit lábfejemen keletkezett spirál törés miatt tettek fel a kerületi sebészeten, fog -e amúgy is gyenge lábamon gondot okozni a nehezen kivárt 6 hét után. Türelmetlenül várom a választ,
legalább úgy, mint a gipsz levételét.

Valóban, a hosszas gipszrögzítés következtében az izmok sorvadhatnak, fõleg a comb feszítõizomzata. Elkerülhetõ azonban rendszeres, sok járással és a nem rögzített ízületek tornásztatásával.

Dr. Szendei Katalin
belgyógyász, családorvos

110. találat (7)
Mozgó buckák a Marson
http://supernova.akg.hu/bolygo/mgs/mockep/moc9903/buckak/
A Mars ...

A Mars felszíne, a Mars Global Surveyor felvételeinek tanúbizonysága szerint, nagyban hasonlít egyes földi sivatagokéra. A legújabb felvételeken látható kisebb fehér színû homokdûnék valószínûleg szulfátokból, leginkább gipszbõl állnak, vagy legalábbis ez cementálja össze anyagukat. A Viking-szondák nagy mennyiségû szulfátot mutattak ki a marsi talajban, a gipsz (kalcium-szulfát) pedig világos színe miatt került szóba. A pár kilométer hosszú dûnemezõk világos színe a homokszemcsék nagy fényvisszaverõ képessége miatt alakul ki. Vannak nagyobb (néhány tíz kilométer hosszú), sötét színû dûnemezõk is, ahol a dûnék fõleg vulkáni törmelékbõl állhatnak. A nagyfelbontású képekbõl látszik, hogy a szelek szétválasztják a különbözõ homokszemcséket, és ezek nem keveredtek össze a marsi porral. Az egyik képen éppen az a folyamat látható, ahogy világos színû anyagot a szél lefújja a dûnék tetejérõl (1. kép). A gipsz valóban elég puha ahhoz, hogy könnyen lehessen erodálni. A marsi szél idõnként eléggé erõs ahhoz, hogy a homokot viszonylag nagy távolságra szállítsa. A szulfátok egykori folyóágyakból, tómedrekbõl, esetleg egykori talajvizes területekrõl vagy hõforrásokból származnak.


117. találat (8)
JOVANOVICS GYORGY
http://exindex.c3.hu/dosszie/jovanovics/erdely.html
... divattól is elhagyatva áll az elsõ szobor, melyet a földõléstõl csak a gipsz akarata tart vissza. A bourbon-liliom alakú hegekkel borított fej is ...


130. találat (9)
TOLNAI OTTÓ
http://gizi.dote.hu/~hajnal/alf9707/tolnai.html
... igen a flamingóselyemben is csak egy marék. gipsz az amibe a mester (a teremtõ) lelket lehel. tudom ...

TOLNAI OTTÓ Pilinszky és Jován


175. találat (10)
Ferenczy Béni: Ady Endre-maszk
http://www.berze-nagy.sulinet.hu/stilus/modern/adymaszk.htm
Ferenczy Béni: Ady Endre-maszk Készült: 1919 Gipsz, magasság: 29,5 cm

Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
Ady Endre halottas ágyánál Ferenczy Béni is ott volt. Beck Ö. Fülöp, Vedres Márk és Csorba Géza gipszöntõ közremûködésével készítettek maszkot az elhunyt költõrõl. Ferenczy nem öntötte, hanem saját kezûleg mintázta a maszkot.


187. találat (11)
Esterházy Péter http://ludens.elte.hu/~tir/ester.htm
... hangok hallatszanak, Gitta jött meg a legkisebb fiúval. Micu lábán friss gipsz, kiment a bokája, le kéne feküdnie. Apja kinéz hozzájuk, s tekintet ...
Miattam jött, aranyom? Szomszédolás Esterházy Péternél.


207. találat (12)
Feltöltik a 'Nemzeti Gödröt'
http://index.hu/politika/belfold/ngodor/
..történelem nagyjait ábrázoló gipsz-szobrokat helyeznének el ...

Várhegyi Attila ismerteti a tárca új terveit. Ennek értelmében a kormányzat a fõváros beleegyezése nélkül is megépítené a színházat a Városligetben. Az Erzsébet téren pedig a korábban a tárca által felvetett Andrássy-szobor helyett a magyar történelem nagyjait ábrázoló gipsz-szobrokat helyeznének el.


II. Téma
a brnói témája

Ha az erdõben egy hat láb hosszú és három láb széles halomra találunk, melyet ásóval piramis formájúra egyengettek, elkomolyodunk, és valami azt súgja bennünk: itt fekszik valaki eltemetve.
Ez az építészet. (13)

ami itt nem látható
rejtett gyász és titkos szerelem
1988-ban, 13 éve a Történelmi Igazságtétel Bizottság akkor még féllegális szervezete emlékmûpályázatot ír ki az 1956-os levert forradalom kivégzett mártírjainak - köztük Nagy Imre miniszterelnök - megtalált sírja fölé. A száz beérkezett pályamûbõl a tizenkét tagú zsûri a Jovánovics tervet választja ki. Három évig épül az 5300 négyzetméteres tájmû. 1992 június 16-án, Nagy Imre és négy társa kivégzésének évfordulóján Magyarország elsõ szabadon választott miniszterelnöke felavatja az emlékmûvet. (14)

1995-ben, a negyvenhatodik velencei biennále magyar pavilonjában Jovánovics György állít ki. Erre az alkalomra készült a Nagy Hasáb, ami a pavilon jobb oldalszárnyát foglalta el.
Hans Beltingnek írja 1996-ban:
"Ez a mû eredetileg egy ágynak indult, mert azt akartam, hogy a magyar pavilon baloldali szárnyában kiállított korai figuratív mûveim a másik oldalon elhelyezett, formailag eltérõ kései mûveimben tükrözõdjenek - az átrium kettõs üvegfalán, az udvaron átlátva -, egymással szemben. Tehát a baloldali Fekvõ Ember (15) párja kellett. De valami nem stimmelt, ezért az ágyat élére állítottam, csak így volt jó. Az ágyból ház lett. (Párizsi diákéveim kedvencébõl, az etruszk fekvõ házaspárból lett egy másik kedvenc mintám szerint való valami: a magyarországi Garamszentbenedeki Úrkoporsó régóta izgató formája.) De a párna megmaradt, - csak vimperga lett, (16) egy féltimpanon, félkõsátor." (17)

Tehát a puritán ravatal (Fekvõ Ember) a bal oldalon, jobbra pedig egy szarkofág (Etruszk pár) oldalára állítva, így koporsó (Garamszentbenedeki Úrkoporsó) tükrözõdnek. Középen az átriumban a Giorgone részlet. (Részlet a Nagy Viharból). Giorgone Vihar címû képének egy motívuma, egy rejtélyes, falból és oszlop-párból álló romos építmény, amirõl, ahogy Belting késõbb, a Kiscelli Múzem (Gyengébbek kedvéért) kiállítása megnyitójában írja, " kevesen tudják, hogy ez a részlet egy antik síremlékre utal, egy mitikus pásztor sírjára, és hogy - ha a költõnek hiszünk - itt énekeltek elõször költõi páros felelgetõst." (18)

a brnói írja (tovább):
A háznak mindenkinek tetszenie kell. Szemben a mûalkotással, melynek viszont nem kell tetszenie senkinek. A mûalkotás a mûvész magánügye. A ház nem az. A mûalkotást a világra hozzák, anélkül, hogy szükséglet mutatkozna iránta. A ház szükségletet elégít ki. A mûalkotás senkinek sem tartozik felelõsséggel, a ház mindenkinek. A mûalkotás ki akarja szakítani az embereket a megszokás kényelmébõl. A háznak a kényelmet kell szolgálnia. A mûalkotás forradalmi, a ház konzervatív. A mûalkotás új utakat jelöl ki az emberiségnek, és a jövõre utal. A ház a jelenre gondol. Az ember mindent szeret, ami kényelmét szolgálja, és mindent gyûlöl, ami ki akarja szakítani megszerzett és biztonságos helyzetébõl. Ezért szereti a házat és gyûlöli a mûvészetet.
Tehát a háznak nem lenne köze a mûvészethez, és az építészet nem tartozna a mûvészetek körébe? Igen, ez így van. Csak az építészet egész kis része tartozik a mûvészethez: a síremlék és az emlékmû. Minden mást, aminek gyakorlati célja van, ki kell zárni a mûvészet birodalmából.(19)

ami itt látható
konstruktivista vagy dekonstruktivista (nem számít)
mûbõl kiépített mû vagy mûbõl beépített mû (nem számít)

A Bagatell egy háromság része volt a Fészek Galériában 2000-ben hasonló címmel megrendezett bemutatón. A megidézett három konstruktivista mûvész Kassák Lajos, Moholy-Nagy László és Péri László voltak. A tárolókban akkor -az idézet helyén kinyitott- könyvek szerepeltek. Kassák, Moholy-Nagy és Péri reprodukciók, amiket Jován munkáiban dimenzióváltásba vont. Ezek közül most a Péri-sorozat látható. Az alap-mû egy három részes Térkonstrukció / Murális-terv, amit Péri az 1923-as Nagy Berlini Képzõmûvészeti Kiállításra készített. "...Feltehetõen fakeretre erõsített festett vászonból készült. Az eredeti () színeket nem tudjuk teljes hitelességgel rekonstruálni, de a fennmaradt temperaváltozat (és az annak nyomán készült litográfia), valamint a beton változat egybehangzóan a fekete és törtvörös színek együttesét mutatják. ...Nem elhanyagolhatóak a méretek. Ha elképzeljük, hogy a háromrészes kompozíció a vázlat tanúsága és a berlini kiállító-helyiség alaprajza szerint egy 7x17 méteres felületen helyezkedett el -amelybõl Péri nem egészen egy negyedet, tehát hozzávetõlegesen 3x7 métert használt fel-, a hatás imponáló lehetett." - írja Passuth Krisztina a Szépmûvészeti Múzeum 1999-es, Péri László konstruktivista munkái 1920-24 címû kiállítása katalógusában. Ezen a kiállításon nem a berlini munka szerepelt, hanem azok a színezett-beton relief replikák, amiket -egykori elképzelésének megfelelõen- Péri az 1930-as években Angliában saját kezûleg készített.

idézet - introjekció vagy inkorporáció (nem számít)

Azt mondom - az idézet-elhatározás (bizonyos feltételekkel) egy vallás-funkció. A vallás most nem a szó divatos értelmében, tehát nem hogy ateista vagyok, aztán református majd katolikus - a vallást nem érdek súgja, a vallás nem evolúció. Vallás, mint megkötözöttség, kötõdés (religio). Az idézõ magát a megidézetthez köti, -az idézõ szempontjából nézve- a jelentést magához húzza: ide.


idézetek egy odázóról szóló versbõl:
egy sor az elsõ versszakból:
Be más lenne itt az élet
egy sor az utolsó versszakból:
Bár apái nékie (20)

Az odázással baj van, mert az odázás mulasztás, veszteség, halál. A kötõdés nélküli idézéssel is baj van, mert a kötõdés nélküli idézés - zavar (szahar).
Az idézés személyes véglete az inkorporáció, a testbevétel, bekebelezés - mondjuk, mint egy vacsora.

(közjáték)

a hatodik és a hetedik (utolsó) harsona között
A mai formájában ismert Biblia -tehát a könyv- Újszövetsége utolsó könyvében, a Jelenésekben a hatodik harsonaszó után, a hetedik elõtt, egy két részbõl álló közjátékot ismerünk. Egyikben János megeszi a könyvet, a másikban felméri a templomot.
Angyal a könyvvel (Jel.10.)
Ekkor láttam, hogy egy másik hatalmas angyal száll le az égbõl. Felhõ övezte és szivárvány ívelt a feje fölött, arca ragyogott, mint a nap, lába meg izzott, mint a tûzoszlop. Kezében kibontott kis könyvtekercset tartott. Jobb lábával a tengerben állt, a ballal a földön. Hangosan kiáltozott, ahogyan az oroszlán ordít. (21)

Ezt most csak azért olvasom fel, mert lassan már elszokunk attól is, hogy hatalmas az angyal és ordít, ahogy az oroszlán.
(...)
János lenyeli a könyvet
Azután az égi hang újra szólt hozzám: "Menj, vedd el a nyitott könyvet az angyal kezébõl, aki a tengerben és a földön áll." Odamentem az angyalhoz, hogy adja át nekem a könyvecskét. Így szólt hozzám: "Nesze, nyeld le! Keserû lesz tõle a gyomrod, de a szád olyan édes, mint a méz." (22) Elmenék azért az angyalhoz, mondván néki: Add nekem a könyvecskét. És monda nékem: Vedd el és edd meg; és megkeseríti a te gyomrodat, de a te szádban édes lesz, mint a méz (23).
Elvettem az angyal kezébõl a könyvecskét és lenyeltem. A szám édes lett tõle, mint a méz. De amikor lenyeltem, a gyomrom keserû lett.(24)
Elvevémazért a könyvecskét az angyal kezébõl, és megevém azt; és az én számban olyan édes vala mint a méz; és mikor megetted azt, megkeseredék az én gyomrom.(25)
A templom felmérése (Jel.11.)

III. Baga
kiállítás és megnyitás vagy megnyitás és kiállítás (nem számít)
állítás és nyitás vagy nyitás és állítás (nem számít)

Van az ütõs álom - amikor üt, vág, rúg a tudás. Három nappal ezelõtt azt álmodtam, hogy én nyitom meg ezt a kiállítást. Hatalmas épületben nagy tömeg jöttünk le egyszerre - lenn zsúfolódtunk, fent az épület kihalt - mikor elõször ütött (az a bizonyos álombeli tudás): fenn felejtettem a papírjaimat, a szöveget - amit (rúgott belém az a bizonyos álombeli tudás) meg sem írtam rendesen, folyamatosan nem olvasható. Kinél van a kulcs - kérdeztem kétségbeesve -, a csomagok kulcsa? Mert mintha úton lennénk és mindenkinek a zsákja valahol az épületben fenn van, lakatra zárva. Egy öreg hölgy, még soha nem láttam, adta oda végül, kicsit kelletlenül a furcsa formájú kulcsot. Nem volt tolla - ilyennel Berlinben találkoztam. Eltévedek ebben a hatalmas, ismeretlen házban üt megint (az a bizonyos álombeli tudás). Végül segít valaki, a csomag is meg van, nyílik a lakat (mi ez a könnyûség?), visszaérek, de (az a bizonyos álombeli tudás) a szemüvegem elfelejtettem lehozni. És mi ez a rengeteg ismeretlen dolog a falakon? És hol van az Építés Szelleme Katedrális? Arról volt szó, az lesz középen - nem?
Ha az álommunka (a sûrítõ, az eltoló, az átfordító) ilyen pontosan listázza a létezõ legrosszabbakat az -gondoltam felébredve- már csak jót jelent. Ha pedig valaki leghatalmasabb vágyait és félelmeit ilyen óvatosan és pontosan fogalmazza, kötõdéseiben pedig ennyire állhatatos mint Jován, abból csak ilyen álommunkák születnek.
A bagatella egyébként: csomagocska. Olasz, mint Giorgione, a baga -batyu, csomag- kicsinyítõvel képzett alakja. Aztán majd fess egy rövid képet, tervezz egy rövid házat.
Ettõl féltem. Tudom-e mondani mi van itt. (nem számít)
Ez a kiállítás ... szépen nyugodtan ... (úgyis) .. megnyílik.
Köszönöm.


Jegyzetek:
1. A Google internetes keresõprogramba 2001. 05. 26.-án gipsz szóra érkezett válaszok. Ebben az idõben
a program 1.346.966.000 web oldalt kezelt. A keresésre 1.470 oldal érkezett 0.11 másodperc alatt. Az elsõ
részben 1 -250-ig válogattunk a találatok között.
2. a keresõprogram bázisnyelve angol
3. Magyar Elektronikus Könyvtár / Lexikonok / A Pallas nagy lexikona
4. Magyar Állami Földtani Intézet / Magyarország Litosztratigráfiai Alapegységei / Perm kor
5. exindex-A C3 online képzõmûvészeti folyóirata / Adattár / Dosszié / Jovánovics György / Dosszié /
Nádas Péter: Hatszázötven szó Jovánról
6. Pro Patiente Health & Medicine / Egészség - Életmód / Az orvos válaszol
7. Supernova - Alternatív Közgazdasági Gimnázium / Friss Hírek / Teljes magyar nyelvû hírek
8. Uo. (ld. 5. jegyzet) / Erdély Miklós: Önlehallgatás
9. Debreceni Egyetem Orvostudományi Kar / Egyéb web-oldalak / GIZI / Users / Hajnal Judit dr. /
Hungarian Literature / Tolnai Ottó
10.Berze Nagy János Gimnázium és Szakiskola / Barangolás a stílusok világában / Mûvészek / Ferenczy
Béni / Ady Endre
11.Ludens / Eötvös Lóránt Tudományegyetem / Meteorológus hallgatók lapjai / Szépszó Gabriella /
Novellák / Interjú Esterházy Péterrel
12.Index / 2000 augusztus 11. / politika / belföld / Feltöltik a 'Nemzeti Gödröt' /1999 április 30.
13. Adolf Loos Építészet, Ford. Kerékgyártó Béla, In. A mérhetõ és a mérhetetlen, Typotex 2000.
14. In. Jovánovics, Corvina, 1994.
15. Az 1969-es második Iparterv kiállításon mutatta be Fekvõ figura néven, gipsz, fa, lakkvászon, fém
összeállítás.
16. meredekszárú díszoromzat, áthidaló csúcsív az érett gót építészet kapu- és ablaknyílásai felett
17. Jovánovics György levele Hans Beltingnek / 1996. május 15. In. Ut manifestius atque apertius dicam / Egy
kiállítás, Fõvárosi Képtár/Kiscelli Múzeum, 1996
18. Uo. Hans Belting: Megnyitóbeszéd
19.Uo. (ld. 13. jegyzet)
20.Petõfi Sándor: Pató Pál úr
21.Szent János Apostol Jelenéseinek Könyve / Szent István Társulat, Budapest, 1982
22. Uo.
23.János Apostolnak Mennyei Jelenésekrõl Való Könyve / Károli G.
24.Uo. (ld. 21. jegyzet)
25.Uo. (ld. 23. jegyzet)nyitólap
galéria
archivum